گردشی در باغ پرتقال

                                            

در این بخش دو درس داریم ؛ درس اول در مایه ی « ماهور » است و درس دوم در مایه ی « دشتی » است. كه علاوه بر تمرین و تقویت انگشت گذاری ( خصوصا انگشت گذاری دو- یك ، دو- یك )، به طور خاصی به تمرین و تقویت مضراب ریز ، متمركز شده اند. بنابراین در اجرای این دو درس ، كاملا به انگشت گذاری های تعیین شده و اجرای مضراب ریز به شكلی منظم ، توجه كنید.

درس اول ماهور ؛ آشنایی با نت های ( si = نخ 17 در سیم اول ) و ( do = نخ 18 در سیم اول ) و نت های ( fa = نخ 15 در سیم دوم ) و ( sol = نخ 18 در سیم دوم )
 در این بخش ، علاوه بر شناخت و اجرای نت های فوق ، با دو نت دیگر نیز آشنا می شوید. ( fa دیز = نخ 17 سیم دوم ) و ( re دیز = نخ 12 سیم دوم )


درس دوم دشتی ؛ آشنایی با نت های ( si بمل = نخ 15 در سیم اول ) و ( mi كرن = نخ 13 در سیم دوم )
ضمنا توجه داشته باشید كه ، در« تمرین دشتی »، تمامی نت های سی ( بمل ) و نت های می ( كرن ) هستند.
همچنین در خط سوم درس  « تمرین دشتی » ، با منحنی اتصال آشنا می شوید كه ، باید تمامی نت های زیر پوشش منحنی را از اولین نت تا آخرین نت ،( با رعایت زمان هر نت ) بدون قطع شدن مضراب ریز ، بصورت پیوسته اجرا كنید. توضیحات تكمیلی درباره ی مایه های ایرانی و موسیقی دستگاهی را از استاد و یا معلم خود بخواهید.


                                                           چیدن پرتقال  

                                      

درس 1
- در این درس انگشتان را قوی در پرده ها فرو برید و مضراب ها را هم قوی به سیم بنوازید. توجه داشته باشید كه ، نت های ریز ، از نت بعد از آنها جدا اجرا شوند.( راست - ریز - راست )
 


درس 2 - این درس را به تناسب هم با ریز قوی و هم مضراب ریز ضعیف ( كم صدا ) اجرا كنید و به اجرای مدرس خود خوب گوش كنید ، تا بتوانید با درك حالتهای مختلفی كه مضراب ریز می تواند در اجرا داشته باشد ، این درس را زیباتر اجرا كنید.نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد 1390    | توسط: محسن عاقل    |    | نظرات()