گردشی در باغ زرد آلو

                               
 

 در این بخش ؛ ضمن آشنایی با دو نت ( sol = پشت نخ 11 در سیم اول ) و ( re =  پشت نخ 11 در سیم دوم ) ، با نحوه راه رفتن دست چپ در طول دسته ی ساز نیز آشنا می شوید. توجه كنید؛ برای اینكه بتوانیم نت های لازم برای اجرای یك آهنگ را صحیح و راحت اجرا كنیم، باید دو عامل اصلی را با دقت رعایت كنیم. یكی ، مضراب های صحیح ودیگری تعیین انگشت گذاری درست برای آن جمله ای كه می نوازیم.

1- در این بخش ؛ نت های sol كه در سیم اول می باشند را با انگشت سوم و یا چهارم اجرا میكنیم و هم نت های re كه در سیم دوم هستند را با انگشت سوم و یا چهارم اجرا می كنیم.

2 - درحین حركت دست چپ به منظور جلو آمدن به سمت نخ 11 ، باید دقت كنید كه، همواره فیگور دست چپ همان باشد كه در بخش قبلی داشتیم . یعنی همواره انگشتان به حالت پله ای باشند ، به صورتی كه انگشتان دوم و سوم و چهارم به صورت پله ای از انگشت اول جلوتر باشند و نوك انگشت شست دست چپ نیز همواره مقابل نوك انگشت اول باشد ( درهمه ی جملات ). پس با حفظ فیگور، فقط دست چپ در طول دسته به سمت پایین یا بالا حركت می كند ( بازهم تاكیید میكنم كه درهنگام حركت، نوك انگشت شست همواره مقابل نوك انگشت اول با هم و روبروی هم حركت می كنند وانگشتان دوم، سوم و چهارم، به ترتیب پله ای از هم جلوتر باشند).

 3 - خوبست بدانید ، نت sol كه در سیم اول شناختیم ، از نت sol كه در سیم دوم و آزاد سیم دوم بود ، ( یك اكتاو) بم تر است. ولی نت re كه در سیم دوم با آن آشنا شدید ، همان نت re در سیم اول است كه فقط یك خانه دیگر دارد( البته رنگ صدای آن ، به دلیل تفاوت جنس سیم های اول و دوم ، با هم تفاوت دارند ، ولی از لحاظ زیر یا بمی كاملا یكی هستند ).

لازم به ذكر است ؛ با دقت در شماره انگشت و هم علامت هلالی كه برای نت ها می گذاریم و یا اینكه با دقت كردن در( آخرین ) شماره انگشت نوشته شده برای هر نت ، می توانید انگشت گذاری صحیح را تشخیص دهید.


                                                  چیدن زردآلو

                                     

درس 1 -در این درس ( الف)  ضمن توجه به شماره انگشتان ، و دقت در حفظ فیگور صحیح ،در سه تار تمام نت ها را یك بار با راست تك سیم و یك بارهم با راست واخوان اجرا كنید. و در تار یك بار با راست و یك بار با چپ اجرا كنید. درس (ب) را هم در سه تار و هم در تار یك نت راست و یك نت چپ اجرا كنید.اما در سه تار فعلا چپ ها همه ، واخوان اجرا شوند. نت سفید را با مضراب ریز اجرا كنید.

درس 2 - این درس در قسمت (الف ) و هم در ( ب ) دقیقا همان درس 1 است اما در سیم دوم اجرا می شود.بنابراین همان خواسته های درس 1 را در اینجا نیز اعمال كنید.

درس 3 - این درس را با مضراب راست اجرا كنید. و انگشتان را به قوت در پرده ها فرو ببرید.نت های سفید را ریز اجرا كنید.( در جاهایی كه شماره انگشتان نوشته نشده اند ، از آخرین انگشت گذاری برای هر نت استفاده می كنیم).

درس 4 - در این درس كاملا به شماره انگشتان دقت كنید. و نت های سیاه را با راست نرم اجرا كنید. و نتهای سفید را ریز اجرا كنید. ای درس بسیار تمرین مفید و مهمی است.سعی كنید هر چه خوش صداتر بنوازید.

درس 5 - در انتهای باغ زرد آلو ادامه آهنگ مرغ سحر را اجرا كنید.( كاملا به شماره انگشتان كه می بینید ، توجه كنید).

نوشته شده در تاریخ شنبه 31 اردیبهشت 1390    | توسط: محسن عاقل    |    | نظرات()